کاربردها

  • دیوارهای محوطه سازی

مزیت ها

  • نصب سریع و آسان
  • مقاومت و دوام بالا
  • مقاومت در برابرآتش
  • هزینه نگهدای کم
  • قابلیت تولید در رنگ های مختلف