کاربردها

  • خطوط انتقال آب
  • خطوط انتقال فاضلاب

مزیت ها

  • مقاومت بالا
  • کیفیت بالا
  • مقاومت در برابر آتش
  • مقاومت در برابر سولفاتو مواد شیمیایی با استفاده از پوشش های داخلی مخصوص