کاربردها

  • ایمنی جاده ها
  • ایجاد مسیرهای موقت

مزیت ها

  • نصب سریع و آسان
  • قابلیت ساخت در اشکال متفاوت
  • قابلیت ساخت در رنگ های مختلف
  • طول عمر بالا و هزینه نگهداری کم