کاربردها

  • سازه ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری
  • سازه پارکینگ های طبقاتی

مزیت ها

  • نصب سریع و آسان
  • بهبود کیفیت اجرا
  • استفاده بهینه از مصالح
  • بهبود کنترل روند ساخت و ساز