کاربردها

سرفصل مطالب
  • پل های جاده ای موقت و دائمی
  • آبراه های دائمی و موقت جاده ای
  • کنترل سیلاب پروژه های نفت و گاز

مزیت ها

  • مقاومت بالا
  • دوام طولانی
  • نصب آسان و در مواقع اضطراری
  • تنوع در سایز و خصوصیات دیگر