اهداف کلان شرکت با تکیه بر دانش جمع آوری شده به شرح زیر مدنظر قرار گرفته است:

سرفصل مطالب
  • بررسی کمبودهای موجود در بازارهای هدف و برآورد نیاز های آتی
  • بازاریابی گسترده مبتنی بر تمایز ناشی از نوآوری و به کارگیری تکنولوژی های نوین
  • بکارگیری نیروهای متخصص بومی و ارتقا سطح علمی ایشان با اجرای برنامه های کاربردی تحقیقاتی (R&D)
  • ایجاد بستر همکاری با شرکتهای دانش بنیان و موسسات علمی

اهداف خرد نیز بر مبنای واقعیات موجود در اقتصاد کشور و پیش بینی شرایط آتی به شرح زیر تبیین گردیده است:

  • جذب سرمایه گذاری با مبلغ 200 میلیارد ريال تا ابتدای سال 1397
  • جذب موافقت اصولی جهت سرمایه گذاری با مبلغ 3000 میلیارد ريال تا ابتدای سال 1398
  • راه اندازی کارخانه تولید سازه ها و سایر قطعات بتنی پیش ساخته در نیمه اول سال 1397
  • تکمیل زنجیره ارزش صنعت ساختمان و مهندسی عمران تا سال 1400
  • انعقاد تفاهم نامه همکاری با حداقل 3 موسسه علمی و دانشگاهی در نیمه اول سال 1397