کاربردها

سرفصل مطالب
  • احداث تابلوهای راهنمای شهری و جاده ای
  • احداث تابلوهای راهنمایی و رانندگی

مزیت ها

  • مقاومت بالا
  • دوام بالا
  • قابلیت تولید در رنگ های مختلف
  • مقاوم در برابرتصادفات احتمالی