تعریف شده برای این شرکت انجام مطالعات امکان سنجی، جذب سرمایه، بازاریابی، احداث و راه اندازی کارخانه های زنجیره ارزش صنعت ساختمان و مهندسی عمران می باشد.

سرفصل مطالب