کاربردها

سرفصل مطالب
  • دیوارهای حفاضتی راه ها و جاده ها
  • ایجاد انبارهای موقت
  • دپو مصالح

مزیت ها

  • محدوده سایزبندی گسترده
  • نصب سریع و آسان
  • قابلیت ایجاد انبار بدون نیاز به اسکلت باربر
  • قابلیت بارگذاری از یک طرف و یا هر دو طرف
  • پایداری مناسب
  • قابلیت تولید در رنگ های مختلف