روند تولید GFRC شیراز

روند تولید قطعات استاندارد GFRC

تولید قطعات استاندارد GFRC در شیراز

تولید قطعات استاندارد GFRC امری الزامی و اجتناب ناپذیر می باشد . بر همین اساس و با توجه به نیاز مبرم به این مهم کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآوردهای ساختمانی در تاریخ 2/11/1392 استاندارد 17817″فرآوردهای بتنی پیش ساخته– طبقه بند عملکرد بتن تقویت شده با الیاف شیشه” را مورد تصویب قرار داده است.

این استاندارد مبنایی برای سنجش و ارزیابی تولید محصولات GFRC می باشد . در شرکت شیراز اسکان نیز کلیه تستها و اقدامات مرتبط با تولید این محصولات بر اساس این استاندارد ارزیابی میشود . باید به این نکته اشاره نمود که در تولید قطعات GFRC استفاده از روش های پیش اختلاط PREMIX و روش پاشش SPRAY UP به صورت مجزا در این استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفته اند . به عنوان مثال در روش پاشش مقدار الیاف مورد نیاز برای تولید بین 3 تا 5.5 درصد وزن کل در نظر رگفته میشود در حالیکه در خصوص تولید با فناوری پیش اختلاط این درصد به مقدار 1.5 تا حداکثر 3.5 درصد وزن کل کاهش پیدا مینماید . طرح اختلاط هر محصول دارای ارتباط نزدیکی با شکل فیزیکی قطعه تولیدی GFRC می باشد .

روند تولید GFRC شیراز
روند تولید GFRC شیراز

 

برای پنل های بزرگ و قطعات معماری پیچیده و اشکال حجمی ترکیبی استفاده از قالبهای بزرگ اجتناب ناپذیر می باشد و بر همین اساس تولید به روش پاشش برای این حالت انتخاب میشود . برابر استاندارد طول قطعات الیاف  بریده شده در روش پیش اختلاط به کمتر از 25 م م میرسد در حالیکه در روش پاشش طول الیاف حداقل برابر 25 م م می باشد و این نشان دهنده تفاوتهای اساسی روش تولید پیش اختلاط با روش تولید پاشش الیاف می باشد .

جهت سفارش GFRC در شیراز با شماره های
09171102550
واحد فروش کارخانه شیراز اسکان تماس حاصل فرمایید

تمامی این موارد در زمان طراحی قطعات GFRC در واحد فنی کارخانه شیراز اسکان مورد توجه قرار میگیرد و تمامی موارد در ابتدا توسط نرم افزار آنالیز ترکیب مورد پایش قرار گرفته و در نهایت نتایج طرح اختلاط طراحی در آزمایشگاه مورد تست و ارزیابی قرار میگیرد و در نهایت با بررسی تستهای کشش – خمش و فشار طرح نهایی تولید بتن GFRC توسط واحد فنی کارخانه شیراز اسکان نهایی میشود. الیاف شیشه GFRC این امکان را فراهم می‌کند که قطعات با حفظ مقاومت بالاتر در ضخامتهای کمتری تولید شوند . به گونه‌ای که حتی میتوان ضخامت یک قطعه بتنی GFRC را می‌توان به حدود 7 الی ۸ میلی‌متر کاهش داد و این یک مزیت رقابتی بسیار مهم برای استفاده از این نوع بتن در پوشش نمای ساختمانها می باشد. به صورت کلی میتوان گفت که پنل پوششی GFRC می‌تواند تا ۷ برابر کمتر از یک پنل پیش‌ساخته بتنی معمولی وزن داشته باشد که مسئله روند نصب پنل های GFRC و قابلیت نصب راحتتر این قطعات را نسبت به قطعات بتنی افزایش میدهد.

طراحی پنل GFRC

طراحی پنل GFRC ترکیبی از هنر، شاخص های هویتی و معماری  ، ظرافت های مهندسی و نکات فنی است که با توجه به نیازمندیهای هر پروژه و بسته به مبانی مصوب تعریف شده و الزامات ساختاری به مرحله تولید میرسد به طور مثال در زمینه طراحی و تولید ساختمانهای پیش ساخته بتنی میتوان به نحو محسوسی نمای ساختمانی را با این فناوری متحول و با روشهای کم هزینه پنل های متنوعی را تولید نمود. اما مجددا تاکید میشود که تمامی این تغییرات می بایست بر اساس شاخص های استاندارد و بر اساس مبانی کامل مهندسی و رویکردهای درست طراحی انجام شود و هر گونه کوتاهی و عدم توجه به شاخص های فنی مهندسی در این زمینه میتواند منجر به بروز مشکلات جدی شود . باید به خاطر داشت که استاندارد 17817یک روش کلی برای تعیین طبقه بندی بتن مسلح شده با الیاف شیشه است و شامل دستورالعمل های طراحی نمی باشد و به صورت کلی به دو روش تولید اسپری الیاف و پیش اختلاط اشاره نموده است.

 

Comments for this post are closed.