مفاهیم مهندسی در تولید GFRC

تولید GFRC

تولید GFRC دارای ترفندهای خاص خود می باشد و در این زمینه لازم است تا نیازمندیهای فنی تولید مورد توجه قرار بگیرد. بدون شک تولید این ماده و خصوص وجود الیاف شیشه در ساختار آن دارای موانع و مشکلات خاصی می باشد که لازم است به آن توجه گردد در این مقاله با مفاهیم مهندسی در تولید GFRC آشنا می شویم.

روش های تولید GFRC در شیراز

یکی از متداولترین روشهای تولید  GFRC در شیراز استفاده از روش پیش اختلاط premix می باشد . همانگونه که از اسم این روش پیداست . سیمان و مواد افزودنی و الیاف به صورت کامل مخلوط شده و در نهایت مخلوط به قالبها هدایت میشوند. در این روش اختلاط بیش از حد و سرعت زیاد دستگاه باعث میشود که الیاف در ساختار بتن به شکل نامطلوبی شکسته شوند و یا ساختار آنها به شدت آسیب ببیند.

از این رو در روش تولید پیش اختلاط premix توجه به سرعت تیغه های دوار بسیار مهم می باشد و اضافه نمودن الیاف در دقایق آخر و پایانی انجام میشود . توصیه موکد آن است در این روش ابتدا سیمان و آب و رنگدانه و سایر مواد به خوبی با هم ترکیب شوند و در نهایت الیاف برای دقایق آخر به ساختار بتن اضافه شود .

باید به این نکه توجه داشت که الیاف بیش از حد مخلوط نشوند و به اصطلاح وضعیت overmix و یا اختلاط بیش بوجود نیاید . الیافی که تحت رفتارهای مکانیکی شدید دستگاه خد شده و یا له شوند عملا خواص ساختاری خود را از دست خواهند داد و این یک مشکل بزرگ و کاهش شدید مقاومتهای کششی و خمشی GFRC می باشد .

این مهم در شرکت شیراز اسکان به دقت توسط کارشناسان تولید مورد ارزیابی قرار میگیرد و هدف اصلی آن است که افت خواص مکانیکی الیاف به واسطه پارامترهای مهم حین تولید جلوگیری به عمل آید . در روش اسپری الیاف که اصطلاحا Spray up گفته میشود شاهد پاشش الیاف در حین فرآیند تولید بر روی لایه های بتن می باشیم .

اسپری کردن الیاف شبیه به شاتکریت است که در آن مخلوط بتن به صورت اسپری بر روی سطح و به صورت لایه لایه پخش می شود. بتن از یک نازل مانند اسپری بر روی سطح گسترده می شود . در کنار همین نازل یک دستگاه دیگر رشته الیاف شیشه را با طولهای تنظیم شده و با سرعتی مشخص بریده و بر روی سطح پخش می نماید . در این حالت خرابی و میزان صدمه فیزیکی به الیاف به کمترین میزان خود میرسد و الیاف به آرامی بر روی سطح بتن قرار مگیرند و با پاشش لایه های بعدی در ساختار داخلی بتن قرار میگیرند .

GFRC تولید در
تولید GFRC شیراز

تولید GFRC قطعات کوچک در شیراز

به صورت معمول برای تولید قطعات در ابعاد کوچک از روش premix استفاده میشود و در این حالت ابتدا کلیه مواد ترکیبی در یک محفظه آماده شده و در نهایت بوسیله نیروی متخصص در دورن قالبها ریخته می شوند . در این روش برای کاهش میزان خطای انسانی و همچنین کاهش میزان حفره های سطح از ماسیز لزران تفاده میشود.

میز لزران یک تجهیز کاملا ضروی برای تولید قطعات GFRC در شیراز می باشد و کلیه مواد درون قالب با استفاده ازلرزشهای چند وجهی میز به خوبی در تمامی زوایا و کنج های قالب نفوذ می نمایند . باید به این مسئله توجه داشت که روش تولید premix یک روش مهارت محور می باشد و صرف استفاده از نیروی متخصص ماهر میتواند نتیجه مطلوبی را بوجود بیاورد و استفاده از اشخصا کم تجربه به روند تولید صدمات زیادی را وارد خواهد ساخت . میزان خطای نیروی انسانی در روش پاشش روی سطح به نسبت روشهای دستی کمتر می باشد اما همچنان دقت نظر نیروی ماهر تولیدی و استفاده صحیح و دقیق از ابزارهای پاشش بتن بر روی سطح و درک شرایط حساس تولید بتن و خصوصا توجه به روند پاشش الیاف بر روی تمامی سطح دارای نقشی مهم می باشد .

Comments for this post are closed.