کاربردها

سرفصل مطالب
  • انتقال آب های سطحی
  • جهت اجرای تأسیسات

مزیت ها

  • نصب سریع و آسان
  • عدم نیاز به تجهیز کارگاه
  • طول عمر بالا و هزینه نگهداری کم